contact@elperiquin.com

Privacyverklaring

Welkom bij El Periquín. We begrijpen hoe belangrijk jouw privacy is, en we willen dat je weet dat we jouw persoonlijke gegevens respecteren en beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoe we ze gebruiken en wat jouw rechten zijn.

Peter Kalb, gevestigd te Oosterbeek, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

privacy@elperiquin.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We verzamelen twee soorten gegevens:

A. Gegevens die je vrijwillig deelt: Wanneer je bijvoorbeeld een aanvraag voor het ontvangen van de nieuwsbrief doet, ons contacteert of producten / diensten afneemt, kun je ervoor kiezen om bepaalde persoonlijke informatie met ons te delen, zoals jouw naam, e-mailadres, adres en andere informatie. Deze gegevens worden alleen verzameld als je ze vrijwillig aan ons verstrekt.

B. Technische gegevens: We verzamelen bepaalde technische gegevens wanneer je onze website bezoekt, zoals jouw IP-adres, browsertype, het besturingssysteem van jouw apparaat, de pagina’s die je hebt bezocht en de datum en tijd van jouw bezoek. Deze technische gegevens worden verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën, inclusief Google Analytics, zoals hierboven beschreven.

We gebruiken de gegevens die je vrijwillig met ons deelt en de technische gegevens die we automatisch verzamelen alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. Jouw privacy en de bescherming van jouw gegevens zijn voor ons van het grootste belang.

Waarom verzamelen we jouw gegevens?

We verzamelen jouw gegevens om:

  • Onze diensten aan jou te leveren en te verbeteren
  • Jouw vragen en verzoeken te beantwoorden
  • Onze website te beheren en beveiligen
  • Je op de hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen (als je hiervoor toestemming hebt gegeven)
 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Peter Kalb verkoopt je gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Peter Kalb blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Peter Kalb bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 1 jaar.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Peter Kalb en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@elperiquin.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Peter Kalb wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke cookies, of vergelijkbare technieken, gebruiken wij?

Peter Kalb gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Peter Kalb neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@elperiquin.com.

Kan de privacyverklaring worden gewijzigd?

We kunnen deze privacyverklaring bijwerken als onze diensten of de wetgeving veranderen. We raden je aan om regelmatig terug te komen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 oktober 2023.

Wil je contact met ons opnemen?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of jouw gegevens, neem dan gerust contact met ons op via privacy@elperiquin.com.

Bedankt dat je voor El Periquín hebt gekozen. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen er alles aan doen om jouw gegevens te beschermen en je een geweldige ervaring te bieden.